#Uitvoering

Cursus duurzame houten gevelbekleding

Houtonderzoeksinstituut SHR houdt in september-oktober de tweedaagse cursus ‘Uitgangspunten voor duurzame gevelbekleding’, gericht op onder meer aannemers. Op donderdag 17…
#Bouwsector

ILS voor houten kozijnen

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) heeft de ILS Houten Kozijnen uitgebracht, als aanvulling op de BIM Basis ILS.…
#Bouwsector

Vakbeurzen naar voorjaar 2022

De aanhoudende onzekerheid over de haalbaarheid van grotere zakelijke bijeenkomsten heeft beursorganisator 54events doen besluiten haar vakbeurzen RENOVATIE, MONUMENT en…