#Bouwplaats

Nieuwe regels voor opbouw rolsteigers

Voor de opbouw van een rolsteiger gelden per 1 januari 2018 nieuwe regels. Vanaf die datum is het verplicht om bij betreding van het platform rondom een leuning te hebben. Deze nieuwe regelgeving geldt ook voor rolsteigers die vóór deze datum zijn aangeschaft.

Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel is het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijkse inspecties van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is gebleken dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of maar deels worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter. Mede op aandringen van de Inspectie SZW en de werkgevers- en werknemersorganisaties, die waren verenigd in stichting Arbouw (nu Volandis), is de nieuwe opbouwmethode geformaliseerd met het uitbrengen van het nieuwe A-blad.

Nieuwe regels in A-blad RolsteigersVolgens de nieuwe regelgeving mag je een werkplatform pas betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform. Dit is niet eenvoudig uit te voeren met de traditionele systemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van horizontaal- en diagonaalschoren. Dit omdat deze eenvoudigweg te hoog moeten worden geplaatst.

Productaanpassingen

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In een vervolgartikel laten we per fabrikant zien wat zij beschikbaar hebben, maar in hoofdlijnen kunnen deze zijn:

  • Het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • Het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • Het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen.

 

A-blad Rolsteigers

De nieuwe, veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de techniek en geven invulling van door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.

Handhaving

Inspectie SZW wijst erop dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan. In voorkomende gevallen zal zij overgaan tot stillegging van het werk en het opleggen van een boete.

Stel dus vooraf vast of aan de regelgeving wordt voldaan. Veel risico’s worden met een gedegen voorbereiding ondervangen of gereduceerd. Al in de voorbereidingsfase moeten de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Inventariseer daarom voorafgaand aan de werkzaamheden of het gebruik van de rolsteiger inderdaad de veiligste optie is, of dat wellicht een alternatief als een vaste steiger of hoogwerker beter is. Bij de keuze voor een rolsteiger moet deze vanzelfsprekend worden opgebouwd volgens de handleiding van de producent/leverancier. Bij afwijkingen, of gebruik van verschillende materialen door elkaar, moet dit worden gemotiveerd en gedocumenteerd. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van goed onderhouden rolsteigers die aantoonbaar voldoen aan de norm NEN-EN 1004.

Bij uitgifte van steigermaterialen moet een eerste controle worden uitgevoerd. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: de compleetheid van de set, of de onderdelen vrij zijn van vuil, verf, sneeuw, of er een handleiding aanwezig is in een voor de gebruiker begrijpelijke taal, of de inspectieperiode niet is overschreden, enzovoorts.

Zoeken naar betere werkmethoden

Het A-blad formuleert de aanbeveling dat de branche samen met de toeleverende industrie blijft zoeken naar betere werkmethoden. Op dit moment bestaan er verschillende opbouwmethoden. Dit verhoogt de kans op het maken van fouten. Gepleit wordt dan ook voor een eenduidige opbouwconstructie die door alle fabrikanten wordt gevolgd. Ook verdient het aanbeveling om eindtermen te formuleren voor de deskundigheid van de personen die rolsteigers opbouwen en inspecteren.

Flyer veilig werken met rolsteigers

Brancheorganisatie VSB heeft een flyer uitgegeven rondom het veilig werken met rolsteigers. Aan de hand van checklist zijn daarin tips opgenomen voor het veilig opbouwen en gebruiken van de rolsteiger. De flyer kan worden gedownload van de VSB-website.

Al jaren in voorbereiding

De nieuwe regelgeving komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al in 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB gevraagd om nieuwe systemen/opbouwmethoden te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw). Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleuningen en kantplank zijn voorzien. Tijdens Bouwbeurs 2013 werd de nieuwe regelgeving gepresenteerd. Diverse fabrikanten stonden ook al meerdere malen op beurzen met hun nieuwe systemen.

Oplossingen fabrikanten

In het nieuwe nummer van Aannemer een overzicht van de oplossingen die fabrikanten – Altrex, ASC, Custers, Layher en SkyWorks – hebben ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwe regels per 1 januari 2018.

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.